Online cursus Werken met kinderen en gezinnen in complexe scheidingen l voorjaar 2024 - Zesdaagse online cursus

Online cursus Werken met kinderen en gezinnen in complexe scheidingen l voorjaar 2024 - Zesdaagse online cursus


Starttijd19:00 - 21:00 uur

Prijs cursus€ 799,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers100

18 maart 2024 (Uiterste inschrijfdatum: 18 maart 2024)
Online (ZOOM)

Belangrijk

Deze online avondcursus wordt gegeven in webinar-vorm via ZOOM.

Zorg dat je computer en applicatie in orde is.

Heb je zoom nog niet? Dan kun je ervoor kiezen om de Zoom-applicatie te downloaden via https://zoom.us/support/download of om Zoom te gebruiken via de internetbrowser die al op je computer zit. 

Als je niet eerder met Zoom gewerkt hebt, dan raden we je aan om eerst uit te proberen hoe het werkt. Dat kun je hier doen: https://zoom.us/test

Deze branche-erkende cursus is specifiek ontwikkeld voor professionals die zich inzetten om de veiligheid en het welzijn van kinderen en gezinnen te waarborgen tijdens complexe scheidingssituaties.

Cursisten krijgen diepgaand inzicht in de dynamiek van scheiding en de uitdagingen die zowel kinderen als ouders tegenkomen. Met een focus op veiligheid, ouderschap, loyaliteit en juridische spelregels, biedt deze zesdaagse online cursus kennis en praktische hulpmiddelen en strategieën om effectieve ondersteuning te bieden in deze gevoelige situaties.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze online cursus is bedoeld voor professionals die met cliënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit dat perspectief te maken hebben met complexe scheidingen. Te denken valt aan jeugdzorgwerkers, (ortho)pedagogen, (GZ-)psychologen, (jeugd-)verpleegkundigen, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, docenten, intern- en ambulant begeleiders, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en paramedici.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • Het functioneren van kinderen na scheiding in relatie tot ouderlijke conflicten en opvoeding
 • Juridische aspecten van ouderschap bij of na een scheiding
 • Family mediation en het betrekken van kinderen bij het maken van een ouderschapsplan
 • Het belang van het kind en de stem van de loyaliteit
 • Instrumenten voor professionals om te reageren op echtscheidingsproblematiek
 • Herstel van emotionele veiligheid in gezinsrelaties 


Programma

18 maart 2024 van 19.00-21.00 uur: Dr. Inge van der Valk – Het functioneren van kinderen na scheiding in relatie tot ouderlijke conflicten en opvoeding

Inge van der Valk studeerde psychologie in Leiden en deed daarna promotie-onderzoek aan de Universiteit van Utrecht, naar het onderwerp huwelijksproblemen, scheiding en het functioneren van jongeren. In het post-doc onderzoek dat daarop volgde lag de nadruk op contact met ouders in conflictrijke en harmonieuze scheidingen. Aansluitend werd zij universitair docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van de Universiteit van Utrecht en is betrokken bij diverse onderzoeken naar kinderen en scheiding. Daarbij werkt zij regelmatig samen met praktijkinstellingen en met het juridisch werkveld. Ook was zij hoofdauteur van de revisie van de richtlijn scheiding en jeugdigen.

Kinderen ervaren na een scheiding vaak een scala aan emoties, die intens kunnen worden beïnvloed door de conflicten en interacties tussen hun ouders. Wanneer deze conflicten hevig en zichtbaar zijn, kunnen kinderen verhoogde angst en stress ervaren, wat soms leidt tot gedragsproblemen

25 maart 2024 van 19.00-21.00 uur: Mr. Lydia Jansen – Juridische aspecten van ouderschap bij of na een scheiding

Lydia Janssen is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

De juridische aspecten van ouderschap bij of na een scheiding omvatten de wetten en regelgevingen die de rechten en verantwoordelijkheden van ouders ten opzichte van hun kinderen regelen na het ontbinden van een huwelijk. Dit omvat voogdijregelingen, waarbij besloten wordt welke ouder primair verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg en opvoeding van het kind, en hoe de andere ouder betrokken blijft.

8 april 2024 van 19.00-21.00 uur: Robbert Hogenelst – Family mediation en het betrekken van kinderen bij het maken van een ouderschapsplan

Robbert Hogenelst behoort tot de meest ervaren mediators van Nederland. Hij verzorgt jaarlijks circa 200 mediations, waaronder zeer ingewikkelde zaken via de rechtbank en kinderhulp-verleningsinstanties. Hij gaat daarbij op zoek naar de juiste balans, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Robbert voert regelmatig kind-gesprekken, is hiervoor opgeleid door Villa Pinedo en traint nu zelf ook mediators in het voeren van kind-gesprekken. Daarnaast verzorgt Robbert de opleiding tot mediator en beoordeelt hij nieuwe mediators in het kader van toelating tot het nationale kwaliteitsregister mediators. 

Family mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, gescheiden of scheidende ouders begeleidt om onderlinge afspraken te maken over zaken zoals voogdij, alimentatie en de opvoeding van hun kinderen. Dit proces streeft ernaar om conflicten te verminderen en samenwerking tussen de ouders te bevorderen, waardoor een stabielere basis voor de toekomst van het gezin wordt gecreëerd. Bij het betrekken van kinderen in het maken van een ouderschapsplan wordt rekening gehouden met hun meningen en gevoelens, wat essentieel is om hun welzijn en belangen te waarborgen. Dit kan inhouden dat kinderen direct worden gehoord door de mediator of op een andere passende manier hun input kunnen geven. Het uiteindelijke doel is het creëren van een ouderschapsplan dat niet alleen juridisch aanvaardbaar is, maar ook rekening houdt met de emotionele en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen.

22 april 2024 van 19.00-21.00 uur: Drs. Ilse Geene  – Signalering en hantering van eigen stressfactoren die conflictscheidingen kunnen oproepen

Ilse Geene is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut (VGCT) bij Kenter Jeugdhulp. Zij heeft ruime ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en is verbonden aan het programma Kinderen uit de knel.

Onder signalering en hantering van eigen stressfactoren die conflictscheidingen kunnen oproepen, verstaan we het proces van het herkennen en beheren van persoonlijke stressoren die kunnen bijdragen aan de escalatie van conflicten tijdens een scheiding. Dit houdt in dat individuen zich bewust worden van hun emoties, gedragingen en gedachten die kunnen leiden tot verhoogde spanningen, zoals woede, frustratie of communicatieproblemen. Het omvat ook het ontwikkelen van strategieën om deze stressfactoren effectief te beheersen, bijvoorbeeld door middel van communicatietraining, therapie of andere vormen van persoonlijke ondersteuning. Door deze stressfactoren te herkennen en aan te pakken, kunnen individuen constructiever deelnemen aan het scheidingsproces, waardoor de kans op een conflictscheiding afneemt. Uiteindelijk draagt dit bij aan een gezondere en meer respectvolle oplossing voor alle betrokkenen, met name als er kinderen bij betrokken zijn.

27 mei 2024 van 19.00-21.00 uur: Dr. Mr. Goos Cardol – Instrumenten voor hulpverleners om te reageren op echtscheidingsproblematiek

Goos Cardol is onderzoeker en programmaleider Jeugd bij het lectoraat Sociale Integratie aan de Zuyd hogeschool en werkt daarnaast zelfstandig als trainer en adviseur. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld.

Onder instrumenten voor hulpverleners om te reageren op echtscheidingsproblematiek verstaan we de gereedschappen en methoden die professionals gebruiken om individuen en gezinnen te ondersteunen tijdens en na een echtscheidingsproces. Deze instrumenten kunnen variëren van counseling en therapie, waarbij emotionele steun en begeleiding wordt geboden, tot mediation en conflictbemiddeling, die helpen bij het oplossen van geschillen. Ze omvatten ook educatieve programma's en workshops die gericht zijn op het verstrekken van informatie over de gevolgen van scheiding, copingstrategieën, en het effectief co-ouderen. In sommige gevallen kunnen deze instrumenten juridische begeleiding of verwijzingen naar juridische diensten omvatten, vooral wanneer er complexe kwesties zoals voogdij of alimentatie aan de orde zijn. Het doel van deze instrumenten is om een veilige, ondersteunende omgeving te bieden waarin betrokkenen de vaardigheden en kennis kunnen opdoen die nodig zijn om de uitdagingen van een echtscheiding op een gezonde manier te navigeren.

3 juni 2024 van 19.00-21.00 uur: Drs. Elisabeth de Zeeuw - van der Heide - Herstel van emotionele veiligheid in gezinsrelaties 

Elisabeth de Zeeuw - van der Heide is GZ-psycholoog, systeemtherapeut en in opleiding tot IMH-specialist. Naast haar werk als therapeut, trainer en ontwikkelaar voor Kinderen uit de Knel bij KJTC-Kenter Jeugdhulp werkt zij als zelfstandige in een groepspraktijk (Nuhoff Psychotherapie te Haarlem).

Herstel van emotionele veiligheid in gezinsrelaties verwijst naar het proces van het opnieuw opbouwen van een veilige, ondersteunende en zorgzame omgeving binnen een gezin, vooral na verstoringen zoals een scheiding of ernstige conflicten. Het omvat het creëren van een sfeer waarin gezinsleden zich vrij voelen om hun gevoelens en gedachten te uiten zonder angst voor oordeel of vergelding. Dit proces vereist vaak open en eerlijke communicatie, waarbij elk gezinslid de kans krijgt om gehoord en begrepen te worden. Het herstellen van emotionele veiligheid kan ook het aanpakken en oplossen van onderliggende problemen en conflicten inhouden, met de hulp van counseling of therapie. Uiteindelijk streeft het herstel van emotionele veiligheid ernaar om vertrouwen en stabiliteit in gezinsrelaties te herstellen, waardoor elk lid zich emotioneel verbonden en ondersteund voelt.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 13 uren inclusief thuisopdracht.


Toetsing / examinering / certificering

De online avondcursus vindt plaats via zoom - webinar (anoniem, privacy gegarandeerd), waarbij een thuisopdracht (take-home-toets) deel uitmaakt van het programma.

Succesvolle voltooiing van de totale cursus leidt tot het certificaat "Begeleidingskennis complexe scheidingen" en bijschrijving van de aan deze cursus toegekende registerpunten in je kwaliteitsregister.


Accreditatie

 • SKJ - in behandeling
 • Registerplein - in behandeling
 • NIP / NVO - in behandeling
 • Kwaliteitsregister V&V - in behandeling
 • Register vaktherapie - in behandeling
 • FGzPt - in behandeling


Prijs

Het cursusgeld bedraagt €799,- ex. BTW

Hierin is begrepen:

 • Deelname aan 6 interactieve, online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst via ZOOM webinar, gegeven door deskundige en ervaren docenten
 • Aanvullende informatie, links en de hand-outs van de presentaties van de docenten
 • Deelname aan de afsluitende toets die je van thuis uit maakt
 • Certificaat "Begeleidingskennis werken met kinderen en gezinnen in complexe scheidingen" en bijschrijving van registerpunten na succesvolle afronding.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 25,00 korting op je aanmelding.


Aanmelding

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Vol = vol