Privacy en AVG, beroepsgeheim en dossiervorming

Privacy en AVG, beroepsgeheim en dossiervorming


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers20

24 september 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 20 september 2019)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
28 november 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 26 november 2019)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
Meer data en locaties

Van beroepskrachten wordt verwacht dat ze intensief samenwerken met andere beroepskrachten om samen met een gezin/huishouden te komen tot een integraal aanbod. Met de komst van de AVG is het een hernieuwde uitdaging om de regels rond beroepsgeheim goed te interpreteren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van de cliënt, maar ook met die van de ex als deze cliënt verteld dat hij/zij nog steeds in de mail van de ex kan kijken? En hoe wissel je binnen de kaders van de privacywetgeving gegevens uit met andere beroepskrachten, op zodanige wijze dat de burger zelf de regie blijft voeren? 

Aan bod komt ook wat hoort in het dossier en hoe ziet zorgvuldige dossiervorming eruit? Wat is de betekenis van beroepsgeheim, privacy en dossiervorming in het Nederlands rechtsstelsel? Hoe te handelen bij dreigende situaties, schokkende gebeurtenissen of maatschappelijke vraagstukken? Vanuit de driehoeksverhouding 'cliënt - hulpverlener - maatschappij' zullen de juridische begrippen beroepsgeheim, privacy en dossiervorming in deze training worden behandeld.  

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Ike Bouma
Mr. Ike Bouma

Ike Bouma is jurist en jeugdzorg professional met 30 jaar ervaring in het werkveld, als jeugdwelzijnswerker, hogeschooldocent, trainer en juridisch adviseur. Zij studeerde HBO-Jeugdwelzijnswerk en heeft haar rechtenstudie gevolgd aan de Universiteit van Maastricht.
 


Voor wie?

Deze training is bedoeld voor uitvoerend werkers, teamleiders, kwaliteitsmedewerkers in de (jeugd) zorg, de (jeugd)gezondheidszorg en in de maatschappelijke ondersteuning.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair


Wat leer je?

  • Regels over AVG, privacy en beroepsgeheim toepassen in hun eigen beroepspraktijk;
  • Privacy en beroepsgeheim binnen samenwerkingsverbanden zoals sociale teams, wijkteams en jeugdteams;
  • Geldende regels omtrent zorgvuldige dossiervorming;
  • Het oefenen van geldende regels aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek.


Programma

In de ochtendsessie zal worden ingegaan op de privacyregels op basis van de AVG en de relatie het beroepsgeheim en de privacy. Dit gebeurt aan de hand van een praktijkcasus en van vragen en ervaringen van de cursisten.
Gedurende de tweede helft van de middag staat zorgvuldige dossiervorming centraal.

De Nationale kinderombudsman heeft in 2014 in een rapport de eisen geformuleerd waaraan dossiers moeten voldoen. Deze regels worden tijdens deze training behandeld, waarna de cursisten met de materie aan de slag middels een praktijkcasus. Ook krijgen de deelnemers gelegenheid onderdelen uit eigen dossiers te beoordelen en zo nodig te herschrijven.

Programma van uur tot uur:

10.00 uur Kennismaking en introductie

Ochtend

Kennisdeling over regelgeving rondom beroepsgeheim en privacy (AVG)

De theorie wordt gekoppeld aan een praktijkcasus en ervaringen van cursisten.

12.30 - 13.30 uur Lunchbuffet

Middag

14.00 uur Thematiek als vervolg op het ochtendprogramma

Zorgvuldig omgaan met dossiervorming

Behandeling van de eisen waaraan dossiers moeten voldoen conform formuliering door De Nationale kinderombudsman. 
 
Na het doorwerken van deze regels maken de cursisten de overstap naar casuïstiek. Tevens kunnen onderdelen uit eigen dossiers beoordeeld en/of herschreven worden.

17.00 uur Afsluiting


Studiebelasting

Deze training bestaat uit 6 uren contacttijd.


Toetsing / examinering

Iedere cursist ontvangt een bewijs van deelname na het volledig volgen van deze training.


Certificering / accreditatie

De volgende beroepsregisters hebben punten toegekend aan deze training:

Registerplein
5 punten voor Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Cliëntondersteuners, Psychodiachnostisch werkenden en Gezinshuisouders
1 ontwikkelactiviteit van 5 uur voor Sociaal Werkers

AbSG
Artsen Jeugdgezondheidszorg, artsen Maatschappij en Gezondheid, Forensisch Medisch Genootschap, Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde, Artsen Beleid en Advies, Indicerende en Adviserende Artsen
5 punten

SKJ
Formeel leren - cursus
6 punten


Kwaliteitsregister V&V
6 punten
GGZ, Jeugdverpleegkunde, Justitiële verpleegkunde, Kinderverpleegkunde, SPV

NIP K&J / NVO-OG
5 punten voor herregistratie
2,5 punten voor opleiding - overige taken

Lerarenregister
6 uur in de categorie pedagogisch onder aanbodnummer 00900-96389


Staat jouw kwaliteitsregister er niet bij en wil je toch voor punten in aanmerking komen? Neem dan even contact met ons op.


Prijs

De prijs voor deelname aan deze training is €350,- excl. 21 % BTW.

Bij de prijs is inbegrepen:

  • Toegang tot de training;
  • Dag-arrangement bestaande uit lunch, koffie en thee;
  • Reader en verwijzing naar relevante achtergrondinformatie;
  • Schrijfmaterialen;
  • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving registerpunten


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

24 september 2019
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
28 november 2019
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.