Werken met migranten: jeugd en gezinnen

Werken met migranten: jeugd en gezinnen


Starttijd10:00 - 17:00 uur

Prijs cursus€ 350,- ex. 21% BTW

Max. aantal deelnemers20

8 oktober 2019 (Uiterste inschrijfdatum: 27 september 2019)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
11 maart 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 10 maart 2020)
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
3 november 2020 (Uiterste inschrijfdatum: 2 november 2020)
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
Meer data en locaties

Op een zinvolle manier in hulpverlenings- of onderwijscontact treden met jeugd uit niet-westerse gezinnen en hun ouders. Dat is wat je leert in deze ééndaagse training. 

Methoden die gebruikt worden in onderwijs en hulpverlening aan jeugdigen (en gezinnen) werken immers niet altijd even effectief wanneer ze ingezet worden bij mensen met een niet-westerse achtergrond. Ze zijn veelal ontwikkeld met een autochtoon-Nederlandse doelgroep in het achterhoofd. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de hulpverlenings- en onderwijsdoelen die vaak gericht zijn op zaken als zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Maar in veel niet-westerse gezinnen gaat het juist niet om onafhankelijkheid, maar om saamhorigheid. Soortgelijke problemen kom je tegen op het niveau van de gebruikte werkwijzen en de (gespreks)technieken die je inzet in het contact met migrantenjeugd en hun ouders. Daardoor voelen de cliënt/ leerling en diens ouders zich dan weer niet begrepen en ontstaan er bij de professional gevoelens van onzekerheid, onmacht en soms zelfs handelingsverlegenheid.

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Van al ons aanbod op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief!


Docent

Kaveh Bouteh interculturele jeugdhulpverlening
Kaveh Bouteh

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.


Co-docent

Guido van de Luitgaarden
Dr. Guido van de Luitgaarden

Guido is van huis uit sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid in onder meer het sociaal-cultureel werk in diverse achterstandswijken en op woonwagenkampen. Daarna werkte hij als senior docent bij Zuyd Hogeschool. Momenteel is hij als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Sociale Integratie van deze hogeschool. Hij haalde zijn Mastersgraad aan de University of North London en promoveerde aan de University of Salford op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Voor wie?

Deze training is bedoeld voor HBO- en academisch opgeleide uitvoerend werkers in de hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen.

Denk daarbij aan:

 • Jeugdbeschermers
 • CJG-medewerkers
 • Gezinsondersteuners en – begeleiders
 • Ambulant jeugdhulpverleners
 • Gedragswetenschappers
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Groepsleiders in de residentiële jeugdzorg
 • Raadsonderzoekers
 • Jeugdreclasseerders
 • Trajectbegeleiders
 • Interventiewerkers;
 • Zorgcoördinatoren;
 • Ouderbegeleiders;
 • Woonbegeleiders;
 • Medewerkers van sociale wijkteams;
 • Leraren
 • Leerlingbegeleiders
 • en anderen


Wat leer je?

 • Hoe eigen, cultureel bepaalde opvattingen verschillen van die van niet-westerse ouders en kinderen, met name voor wat betreft de visie op opvoeden;
 • Welke culturele dimensies er zijn en hoe daar rekening mee te houden in je handelen;
 • Hoe ouders en jongeren uitgedaagd worden door het opvoeden en opgroeien in een multi-culturele samenleving;
 • Hoe opvoedingsstijlen kunnen verschillen tussen westerse en niet-westerse gezinnen;
 • Nieuwe vaardigheden gericht interculturele gespreksvoering, het omgaan met taalproblemen, cultuurverschillen en het motiveren van ouders voor het accepteren van hulp bij de opvoeding;
 • Hoe op een cultuursensitieve manier, in samenwerking met ouders en jeugdigen, te komen tot hulpverlenings- of ondersteuningsdoelen die aansluiten bij de culturele achtergrond van deze cliënten;
 • Hoe de methodiek die binnen jouw organisatie gebruikt wordt, zó in te zetten dat deze beter aansluit bij de behoeften, vragen, waarden, normen en opvattingen van niet-westerse gezinnen;
 • Hoe een goed, professioneel gesprek te voeren met (leden van) niet-westerse gezinnen.


Programma

09.30 uur  Inloop

10.00 uur Kennismaking en introductie

10.15 uur Bordspel Transcultureel Traject
 
10.45 uur  Cultuurverschillen in opvoeding. 

Thema’s:

 • Uitleg interculturele pedagogiek;
 • Autonomie en conformisme;
 • Traditionele migrantengezinnen;
 • Opvoedingsdoelen migranten;
 • Toepassing van opvoedondersteuningsmethodes.

11.30 uur: Pauze


11.45 uur: Praktisch aan de slag:

 • Deelnemers gaan de methodiek waarmee zij werken tegen het licht houden aan de hand van de behandelde stof. Waar kunnen cultuurverschillen een probleem worden en hoe kun je dat in de uitvoering van de methodiek ondervangen? De docenten dienen in deze oefening als klankbord.


13.00 uur: Lunchpauze

14.00 uur: Introductie interculturele communicatie / gesprekken met ouders en met de jongeren. 

Thema’s:

 • De do’s en don’ts bij het bespreekbaar maken van opvoedingsondersteuning en pedagogische interventies;
 • De uitgangspunten van een confronterend en moeilijke gesprek met ouders;
 • Het vergroten van de vaardigheden in interculturele gespreksvoering met betrekking tot taalproblemen, cultuurverschillen en het motiveren van ouders.


14.30 uur: Casuïstiek - oefening 1 - Taal en non-verbale communicatie

15.00 uur: Casuïstiek - oefening 2 – Je eigen observatie en oordeel in de gespreksvoering

 • Kaveh Bouteh zet zowel verbaal als non-verbaal bepaald gedrag neer, om deelnemers inzicht te geven in - en te confronteren met - hun eigen observatie en oordeel in bepaalde situaties waarin intercultureel gecommuniceerd wordt.


15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Oefening 3 - Cultuurverschil in opvoeding

16.15 uur: Oefening 4 - Kindermishandeling of pedagogisch tik (filmfragment)

16.45 uur: Evaluatie

17.30 uur: Einde

Of je nu werkt vanuit Triple-P, de Deltamethode, VIPP, PPG, Eigen Kracht of welke andere methodiek of filosofie dan ook: het maakt voor het volgen van de training niets uit. Je gaat in de ochtend immers onder begeleiding van de docenten je eigen methodiek “vertalen” naar het werken met mensen met een andere culturele achtergrond. In de middag gaat het vooral over communicatietechnieken die binnen de kaders van elke methodiek toegepast kunnen worden.


Studiebelasting

Buiten de 6 uren contacttijd wordt er geen beslag op de tijd van de cursist gelegd.


Toetsing / examinering

Er is geen sprake van een toets of examen

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname na afloop


Certificering / accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

Registerplein
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werk, sociaal agogen
5 punten

SKJ
6,5 punt
Formeel leren - cursus

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

Lerarenregister
6 uren in de categorie pedagogisch, onder aanbodcode 00800-96799


Prijs

Deelname aan deze training kost € 350,- exclusief 21% BTW en inclusief:

 • Schrijfmateriaal en handouts
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch
 • Deelnamebewijs
 • Bijschrijving van registerpunten in je dossier


Aanmelding

Aanmelden kan via onderstaande knoppen of via het online inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Mogelijke startdata / locaties:

8 oktober 2019
Eindhoven (Pullman - Cocagne)
11 maart 2020
Utrecht (Jaarbeurs - Beatrixgebouw)
3 november 2020
Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Incompany
Wil je deze scholing met een groep van min. 12 tot max. 20 deelnemers volgen? Dan is het voordelig om een offerte aan te vragen om deze cursus incompany te laten verzorgen.

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier.

Deze training is ook als in-company traject te organiseren. Ben je daarin geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.